Difference between revisions of "(Translation) 承政院日記.肅宗39年7月21-22日"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
{{Primary Source Document3
 
{{Primary Source Document3
|Image = 승정원일기숙종39년7월21일01.jpg
+
|Image = 승정원일기숙종39년7월21일.jpg
 
|English = The Daily Records of Royal Secretariat of Joseon Dynasty
 
|English = The Daily Records of Royal Secretariat of Joseon Dynasty
 
|Chinese = 承政院日記
 
|Chinese = 承政院日記
Line 16: Line 16:
 
[[File:Backward.png|right|40px|link=2019_JSG_Summer_Hanmun_Workshop_(Advanced)#.282019.29Primary_Sources_for_Korean_Studies]]
 
[[File:Backward.png|right|40px|link=2019_JSG_Summer_Hanmun_Workshop_(Advanced)#.282019.29Primary_Sources_for_Korean_Studies]]
 
<gallery  mode=packed heights=150px caption=>
 
<gallery  mode=packed heights=150px caption=>
File:승정원일기숙종39년7월21일02.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 21日(2)
+
File:승정원일기숙종39년7월22일.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 22日
File:승정원일기숙종39년7월21일03.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 21日(3)
 
File:승정원일기숙종39년7월22일01.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 22日(1)
 
File:승정원일기숙종39년7월22일02.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 22日(2)
 
File:승정원일기숙종39년7월22일03.jpg|承政院日記 肅宗 39年 7月 22日(3)
 
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Line 35: Line 31:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
(text)
+
○ 前縣監崔壽學, 專事豪橫, 侵困小民罪。鎭圭曰, 罪人元情, 雖自發明, 而以狀啓觀之, 非但武斷鄕曲, 私門亂杖, 極爲駭異, 不可放釋矣。同義禁申銋曰, 武斷乃是重罪, 而慶尙監司, 不爲詳細究問, 狀啓請罪, 殊涉率爾矣。錫恒曰, 防水·養山等事, 則元情發明矣。上曰, 本律, 何如? 昌集曰, 本律, 似是全家徙邊矣。外方豪强之弊, 近來益甚, 隱匿良民於籬下, 使不得充定軍役, 此罪不可不嚴懲矣。宇杭曰, 豪强之類, 現發未易, 此則旣已發覺, 合有懲勵之道矣。上曰, 比本律, 參酌擬罪, 不限年定配, 可也。
 +
||
 +
(translation)
 +
|-
 +
|
 +
○ 傳, 時囚罪人閔純·林時華·李尙說·李世祥·鄭文益, 徒配罪人吳遂元, 門黜罪人徐命遇, 竝放送。時囚罪人李增祿·李命世·金錫文·朴東和·金鼎河, 竝罷職放送。李汝澤·白文五·金指南·韓興五, 竝削職放送。張大維, 遠地定配, 崔壽學定配, 朴泰恒·吳相采, 竝徒配。
 +
||
 +
(translation)
 +
|-
 +
|
 +
○ 禁府, 朴泰恒, 廣州良才驛, 吳相采, 富平金軫驛, 徒三年定配。崔壽學, 雲峯縣定配。張大維, 黽城府遠地定配。啓。
 
||
 
||
 
(translation)
 
(translation)

Revision as of 13:51, 2 July 2019

Backward.png


Introduction

Original Script

Classical Chinese English

○ 前縣監崔壽學, 專事豪橫, 侵困小民罪。鎭圭曰, 罪人元情, 雖自發明, 而以狀啓觀之, 非但武斷鄕曲, 私門亂杖, 極爲駭異, 不可放釋矣。同義禁申銋曰, 武斷乃是重罪, 而慶尙監司, 不爲詳細究問, 狀啓請罪, 殊涉率爾矣。錫恒曰, 防水·養山等事, 則元情發明矣。上曰, 本律, 何如? 昌集曰, 本律, 似是全家徙邊矣。外方豪强之弊, 近來益甚, 隱匿良民於籬下, 使不得充定軍役, 此罪不可不嚴懲矣。宇杭曰, 豪强之類, 現發未易, 此則旣已發覺, 合有懲勵之道矣。上曰, 比本律, 參酌擬罪, 不限年定配, 可也。

(translation)

○ 傳, 時囚罪人閔純·林時華·李尙說·李世祥·鄭文益, 徒配罪人吳遂元, 門黜罪人徐命遇, 竝放送。時囚罪人李增祿·李命世·金錫文·朴東和·金鼎河, 竝罷職放送。李汝澤·白文五·金指南·韓興五, 竝削職放送。張大維, 遠地定配, 崔壽學定配, 朴泰恒·吳相采, 竝徒配。

(translation)

○ 禁府, 朴泰恒, 廣州良才驛, 吳相采, 富平金軫驛, 徒三年定配。崔壽學, 雲峯縣定配。張大維, 黽城府遠地定配。啓。

(translation)

Discussion Questions


Further Readings


References


Translation

(sample) : Jaeyoon Song


 • Discussion Questions:


Student 1 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 2 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 3 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 4 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 5 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 6 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 7 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 8 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 9 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 10 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 11 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 12 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 13 : (Write your name)


 • Discussion Questions:


Student 14 : (Write your name)


 • Discussion Questions: