Difference between revisions of "장서각 한국본 子部 목록"

From 장서각위키
Jump to: navigation, search
(한국본 子部 목록)
(한국본 子部 목록)
Line 84: Line 84:
 
|-
 
|-
 
|187||왕실||道家類||[[K3-187 太上感應篇 태샹감응편|K3-187]]||太上感應篇||태샹감응편||10||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K3-187]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K3-187]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K3-187 太上感應篇 태샹감응편|K3-187]]
 
|187||왕실||道家類||[[K3-187 太上感應篇 태샹감응편|K3-187]]||太上感應篇||태샹감응편||10||귀중본||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K3-187]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K3-187]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K3-187 太上感應篇 태샹감응편|K3-187]]
 +
|-
 +
|[[파일:new.png|30px]]||왕실||釋家類||[[K3-226 佛說大報父母恩重經 불설대보부모은중경|K3-226]]||佛說大報父母恩重經||불설대보부모은중경||1||-||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K3-226]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K3-226]]||[[파일:NoInfo.png|30px|link= ]]
 
|-
 
|-
 
|227||왕실||釋家類||[[K3-227 불셜대보부모은듕경 불설대보부모은중경 |K3-227]]||불셜대보부모은듕경 ||불설대보부모은중경 ||1||-||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K3-227]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K3-227]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K3-227 불셜대보부모은듕경 불설대보부모은중경 |K3-227]]
 
|227||왕실||釋家類||[[K3-227 불셜대보부모은듕경 불설대보부모은중경 |K3-227]]||불셜대보부모은듕경 ||불설대보부모은중경 ||1||-||-||[[파일:Txt0.png|30px|link=http://jsg.aks.ac.kr/data/dir/bookView.do?callNum=K3-227]]||[[파일:Img0.png|30px|link=http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage?qCond=bookId&q=K3-227]]||[[파일:BInfo.png|30px|link=K3-227 불셜대보부모은듕경 불설대보부모은중경 |K3-227]]

Revision as of 10:54, 16 December 2019

Backward.png  • Txt0.png : 藏書閣 韓國本 解題 열람 가능 | NoTxt.png : 解題 집필 중. 완료시 업데이트 예정
  • Img0.png : 청구기호에 해당하는 전체 원문IMG 열람 가능


  •  View Jangseogak collections: books and fascicles
The lists of the Jangseogak collections are provided below.
The digital images of the Jangseogak collections are available at the Jangseogak collections digital image service website(http://jsgimage.aks.ac.kr/jsgimage).  • Txt0.png : Viewing 藏書閣 韓國本 解題 is in service.| NoTxt.png : 解題 will be updated when the project is completed.
  • Img0.png : The entirety of each item with a call number is viewable.
한국본 子部 목록

Rewind1.png

This list is sortable by title, genre, and a call number.

순번 소장주체 분류 청구기호 서명(원문) 서명(현대 한글) 책수
(복본 포함)
귀중본 비고 해제 보기 청구기호별
원문IMG 보기
책별 상세페이지 및
원문IMG 보기
1 왕실 儒家類 K3-1 講書院日錄 강서원일록 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-1
2 왕실 儒家類 K3-2 擊蒙要訣 격몽요결 1(2) - 복본/일부 촬영 및 업로드(복본 B) Txt0.png Img0.png K3-2
3 왕실 儒家類 K3-3 經義記聞錄 경의기문록 3(9) - 복본/일부 촬영 및 업로드(복본 A) Txt0.png Img0.png K3-3
10 왕실 儒家類 K3-10 孔夫子聖蹟圖 공부자성적도 2 - - Txt0.png Img0.png K3-10
69 왕실 儒家類 K3-69 御製內訓 어제내훈 3 - - Txt0.png Img0.png K3-69
100 왕실 儒家類 K3-100 녀셔(女四書) 여사서 1 - - Txt0.png Img0.png K3-100
164 왕실 儒家類 K3-164 后鑑 후감 6 - - Txt0.png Img0.png K3-164
165 왕실 道家類 K3-165 覺世新編八鑑常目 각세신편팔감상목 6 - - Txt0.png Img0.png K3-165
166 왕실 道家類 K3-166 敬信錄諺釋 경신록언셕 1 - - Txt0.png Img0.png K3-166
171 왕실 道家類 K3-171 關聖帝君應驗明聖經 관셩뎨군응험명셩경 1 - - Txt0.png Img0.png K3-171
178 왕실 道家類 K3-178 陰騭文註解 음즐문주해 1 - - Txt0.png Img0.png K3-178
183 왕실 道家類 K3-183 增訂敬信錄 증정경신록 1 - - Txt0.png Img0.png K3-183
184 왕실 道家類 K3-184 太上感應篇 태상감응편 1 - - Txt0.png Img0.png K3-184
185 왕실 道家類 K3-185 太上感應篇 태상감응편 5 - - Txt0.png Img0.png K3-185
186 왕실 道家類 K3-186 太上感應篇圖說 태상감응편도설 4 - - Txt0.png Img0.png K3-186
187 왕실 道家類 K3-187 太上感應篇 태샹감응편 10 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-187
New.png 왕실 釋家類 K3-226 佛說大報父母恩重經 불설대보부모은중경 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
227 왕실 釋家類 K3-227 불셜대보부모은듕경 불설대보부모은중경 1 - - Txt0.png Img0.png K3-227
238 왕실 釋家類 K3-238 釋氏源流 석씨원류 4 - - Txt0.png Img0.png K3-238
276 왕실 兵家類 K3-276 무예도보통지언 무예도보통지언해 1 - - Txt0.png Img0.png K3-276
295 왕실 兵家類 K3-295 御製兵將說 어제병장설 1 - - Txt0.png Img0.png K3-295
318 왕실 農家類-農書 K3-318 增補山林經濟 증보산림경제 11 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-318
325 왕실 醫家類 K3-325 東醫寶鑑 동의보감 25 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-325
326 왕실 醫家類 K3-326 東醫寶鑑 동의보감 25 - - Txt0.png Img0.png K3-326
327 왕실 醫家類 K3-327 동의보감경편 동의보감내경편 3 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-327
329 왕실 醫家類 K3-329 銅人經 동인경 1 - - Txt0.png Img0.png K3-329
343 왕실 醫家類 K3-343 本草附方便覽 본초부방편람 14 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-343
359 왕실 醫家類 K3-359 若山好古腫方撮要 야산호고종방촬요 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-359
364 왕실 醫家類 K3-364 醫學正傳 의학정전 8 - - Txt0.png Img0.png K3-364
382 왕실 醫家類 K3-382 八陣方 팔진방 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-382
385 왕실 醫家類 K3-385 鄕藥集成方 향약집성방 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-385
389 왕실 天文·算法類-天文 K3-389 內用三書(曆書) 내용삼서(역서) 13 - 일부 촬영 및 업로드(13책) Txt0.png Img0.png K3-389
400 왕실 天文.算法類-天文 K3-400 日躔表 일전표 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-400
414 왕실 天文·算法類-算書 K3-414 默思集算法 묵사집산법 3 - - Txt0.png Img0.png K3-414
427 왕실 術數類 K3-427 巽坎妙訣 손감묘결 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-427
429 왕실 術數類 K3-429 션요람 선택요람 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-429
438 왕실 術數類 K3-438 玉皇靈籤寶訣 옥황영첨보결 1 - - Txt0.png Img0.png K3-438
440 왕실 術數類 K3-440 袁天綱五星三命指南 원천강오성삼명지남 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-440
453 왕실 藝術類-書畵 K3-453 英親王幼年時書畵 영친왕유년시서화 1 - - Txt0.png Img0.png K3-453
461 왕실 藝術類-書藝 K3-461 古文韻律抄 고문운율초 4 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-461
472 왕실 藝術類-書藝 K3-472 內賜五聖御筆 내사오성어필 1 - - Txt0.png Img0.png K3-472
491 왕실 藝術類-書藝 K3-491 御製御筆 어제어필 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-491
492 왕실 藝術類-書藝 K3-492 御製御筆 어제어필 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-492
493 왕실 藝術類-書藝 K3-493 御製御筆 어제어필 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-493
494 왕실 藝術類-書藝 K3-494 御製御筆 어제어필 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-494
499 왕실 藝術類-書藝 K3-499 列聖御筆 열성어필 1 - - Txt0.png Img0.png K3-499
506 왕실 藝術類-書藝 K3-506 赤壁賦 적벽부 2 - 일부 촬영 및 업로드(1책) Txt0.png Img0.png K3-506
508 왕실 藝術類-書藝 K3-508 正祖御筆 정조어필 1 - - Txt0.png Img0.png K3-508
517 왕실 藝術類-書藝 K3-517 諸賢簡帖 제현간첩 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-517
535 왕실 藝術類-書藝 K3-535 宅相堂帖 택상당첩 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-535
538 왕실 藝術類-書藝 K3-538 筆帖 필첩 1 - - Txt0.png Img0.png K3-538
544 왕실 藝術類-繪畵 K3-544 各國旗圖 각국기도 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-544
550 왕실 藝術類-繪畵 K3-550 殯殿移奉慶運宮時班次圖·明成皇后發靷班次圖 빈전이봉경운궁시반차도·명성황후발인반차도 1 - - Txt0.png Img0.png K3-550
556 왕실 藝術類-繪畵 K3-556 親臨宣醞圖 친림선온도 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-556
561-1 왕실 藝術類-篆刻 K3-561-1 寶蘇堂印存 보소당인존 1 - - Txt0.png Img0.png K3-561-1
561-2 왕실 藝術類-篆刻 K3-561-2 寶蘇堂印存 보소당인존 6 - - Txt0.png Img0.png K3-561-2
562-1 왕실 藝術類-篆刻 K3-562-1 寶蘇堂印存 보소당인존 14 귀중본 異本/일부 촬영 및 업로드(2,13책) Txt0.png Img0.png K3-562-1
567 왕실 藝術類-篆刻 K3-567 寶印符信總數 보인부신총수 1 - - Txt0.png Img0.png K3-567
568 왕실 藝術類-篆刻 K3-568 寶印所儀軌 보인소의궤 1 귀중본 의궤 Txt0.png Img0.png K3-568
570 왕실 藝術類 K3-570 惺齋金台錫印存 성재김태석인존 1 - - Txt0.png Img0.png K3-570
572 왕실 藝術類 K3-572 神貞王后印寶本 신정왕후인보본 1 - - Txt0.png Img0.png K3-572
573 왕실 藝術類-篆刻 K3-573 院堂印譜 원당인보 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-573
588 왕실 藝術類-雜技藝 K3-588 樂學軌範⇒樂學軌範(권4~권6) 악학궤범⇒악학궤범(권4~권6) 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-588
590 왕실 藝術類 K3-590 朝鮮雅樂 조선아악 1 - 해책서비스 Txt0.png Img0.png K3-590
593 왕실 譯學類-雜技藝 K3-593 아령뉴 아패령뉴 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-593
596 왕실 譯學類 K3-596 朴通事新釋諺解 박통사신석언해 3 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-596
598 왕실 譯學類 K3-598 譯語類解 역어유해 3 - - Txt0.png Img0.png K3-598
603 왕실 譯學類 K3-603 華語類抄 화어유초 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-603
609 왕실 隨錄類 K3-609 功過新格 공과신격 1 - - Txt0.png Img0.png K3-609
610 왕실 隨錄類 K3-610 記聞叢話 기문총화 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-610
615 왕실 隨錄類 K3-615 東平尉公私見聞錄 동평위공사견문록 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-615
616 왕실 隨錄類 K3-616 晩悟隨錄 만오수록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-616
617 왕실 隨錄類 K3-617 梅翁閑錄 매옹한록 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-617
620 왕실 隨錄類 K3-620 選諺編 선언편 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-620
621 왕실 隨錄類 K3-621 雪溪隨錄 설계수록 11 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-621
623 왕실 隨錄類 K3-623 松泉筆譚 송천필담 8 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-623
625 왕실 隨錄類 K3-625 隨記 수기 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-625
628 왕실 隨錄類 K3-628 隨聞錄 수문록 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-628
629 왕실 隨錄類 K3-629 隨書雜志 수서잡지 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-629
636 왕실 隨錄類 K3-636 翼翼齋漫錄 익익재만록 2 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-636
641 왕실 隨錄類 K3-641 海東野書 해동야서 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-641
642 왕실 隨錄類 K3-642 馨香錄 형향록 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-642
647 왕실 雜編類 K3-647 昭代秘言 소대비언 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-647
650 왕실 雜編類 K3-650 鵝洲雜錄 아주잡록 47 귀중본 - Txt0.png Img0.png K3-650
652 왕실 雜編類 K3-652 千金裘 천금구 7 귀중본 - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
655 왕실 類書類 K3-655 經史集說 경사집설 11 귀중본 낙질(2,3,14,15책 누락)/전체 촬영 및 업로드 Txt0.png Img0.png NoInfo.png
657 왕실 類書類 K3-657 古今說苑 고금설원 10 귀중본 - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
674 왕실 類書類 K3-674 琬琰同號抄 완염동호초 1 귀중본 - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
677 왕실 類書類 K3-677 琬琰通考 완염통고 3 귀중본 - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
680 왕실 類書類 K3-680 儒胥必知 유서필지 1 - - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
682 왕실 類書類 K3-682 才物譜 재물보 4 - - Txt0.png Img0.png K3-682
688 왕실 類書類 K3-688 彙言 휘언 10 귀중본 - Txt0.png Img0.png NoInfo.png
721 왕실 藝術類-繪畵 K3-721 像瓦圖 상와도 1 - - Txt0.png Img0.png K3-721
753 왕실 藝術類 K3-753 御筆 어필 1 - - NoTxt.png Img0.png K3-753
770 왕실 藝術類-書藝 K3-770 英祖大王御筆 영조대왕어필 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
771 왕실 藝術類-書藝 K3-771 正祖大王御筆 정조대왕어필 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
791 왕실 藝術類-書藝 K3-791 丁亥親蠶碑 정해친잠비 1 - - NoTxt.png Img0.png K3-791
PC2-112A 민간 儒家類 PC2-112A 聖學十圖 성학십도 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC2-113 민간 儒家流 PC2-113 入學圖說 입학도설 1 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC2-118 민간 儒家類 PC2-118 聖學輯要 성학집요 7 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC2-266 민간 儒家類 PC2-266 朱文井觀 주문정관 2 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC2-9A 민간 儒家類 PC2-9A 入學圖說 입학도설 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-19 민간 道家類 PC3-19 過化存神 과화존신 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-30 민간 道家類 PC3-30 文昌帝君陰즐文 문창제군음즐문 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-34 민간 道家類 PC3-34 九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 구천응원뢰성보화천존옥추보경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-35 민간 道家類 PC3-35 玉樞寶經 옥추보경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-35A 민간 道家類 PC3-35A 玉樞寶經 옥추보경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-4 민간 道家類 PC3-4 太上感應篇 태상감응편 1(3) - PC3-4-3 1책
PC3-4-5 2책
NoTxt.png Img0.png PC3-4
PC3-47 민간 道家類 PC3-47 경신록언셕(敬信錄諺釋) 경신록언석 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-47A 민간 道家類 PC3-47A 경신록언셕(敬信錄諺釋) 경신록언석 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-48A 민간 道家類 PC3-48A 增訂敬信錄 증정경신록 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-8 민간 道家類 PC3-8 玉皇寶訓諺解 옥황보훈언해 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC3-9 민간 道家類 PC3-9 關聖帝君全書 관성제군전서 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-105 민간 釋家類 PC4-105 誡初心學人文 계초심학인문 2 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-163 민간 釋家類 PC4-163 如如居士語錄 여여거사어록 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-17 민간 釋家類 PC4-17 佛說阿彌陀經 불설아미타경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-17D 민간 釋家類 PC4-17D 佛說阿彌陀經 불설아미타경 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-1A 민간 釋家類 PC4-1A 白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節 백운화상초록불조직지심체요절 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-10A 민간 釋家類 PC4-10A 大方廣佛華嚴經疏 대방광불화엄경소 2 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-21 민간 釋家類 PC4-21 雲水壇歌詞 운수단가사 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-22 민간 釋家類 PC4-22 佛頂心觀世音菩薩大陁[羅]尼經 불정심관세음보살대다[라]니경 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-28E 민간 釋家類 PC4-28E 禪宗永嘉集 선종영가집 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-30D 민간 釋家類 PC4-30D 金剛般若波羅蜜經 금강반야바라밀경 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-42E 민간 釋家類 PC4-42E 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經諺解 대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경언해 2 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-60 민간 釋家類 PC4-60 쥬연묘응진경 주생연사묘응진경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-71 민간 釋家類 PC4-71 大佛頂陀羅尼 대불정다라니 1 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-87 민간 釋家類 PC4-87 佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經 불설장수멸죄호제동자다라니경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-87B 민간 釋家類 PC4-87B 佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經 불설장수멸죄호제동자다라니경 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-139 민간 釋家類 PC4-139 大方廣圓覺修多羅了義經 대방광원각수다라요의경 1 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-148 민간 釋家類 PC4-148 梵網經盧舍那佛設菩薩心地戒品 범망경노사나불설보살심지계품 1 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC4-159 민간 釋家類 PC4-159 藥師瑠璃光如來本願功德經 약사유리광여래본원공덕경 1 귀중본 보물 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC5-12A 민간 兵家類 PC5-12A 歷代將鑑博議 역대장감박의 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC6A-10B 민간 農家類-農書 PC6A-10B 救荒撮要(幷) 구황촬요(병) 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC6B-1 민간 農家類-時令 PC6B-1 東國歲時記(幷) 동국세시기(병) 1 - 1911년 영인본 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-26 민간 醫家類 PC7-26 萬寶撮要 만보촬요 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-32 민간 醫家類 PC7-32 병리학통론 병리학통론 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-33 민간 醫家類 PC7-33 부학 해부학 2 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-5G 민간 醫家類 PC7-5G 東醫寶鑑 동의보감 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-77 민간 醫家類 PC7-77 諺解痘瘡集要 언해두창집요 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-78 민간 醫家類 PC7-78 언납약증티방목녹(諺解臘藥症治方目錄) 언해납약증치방목록 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-79 민간 醫家類 PC7-79 鄕藥集成方 향약집성방 28 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-84 민간 醫家類 PC7-84 證脈方藥合編 증맥방약합편 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC7-88 민간 醫家類 PC7-88 諺文厚生錄 언문후생록 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC8A-15 민간 天文·算學類-天文 PC8A-15 大朝鮮開國五百四年歲次乙未時憲書 대조선개국오백사년세차을미시헌서 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC8A-24 민간 天文·算學類-天文 PC8A-24 崇禎餘暉 숭정여휘 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC8A-31 민간 天文·算學類-天文 PC8A-31 天象列次分野之圖 천상열차분야지도 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC8B-16 민간 天文·算學類-算學 PC8B-16 劉氏句股述要圖解 유씨구고술요도해 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9A-26 민간 術數類-術數學 PC9A-26 批難鄭鑑錄眞本 비난정감록진본 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9B-6 민간 術數類-相宅·相墓 PC9B-6 坤明歌 곤명가 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9C-15 민간 術數類-占候·占卜 PC9C-15 新鐫生生神數 신전생생신수 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9C-26 민간 術數類-相書 PC9C-26 新刻呂純陽祖師生生數 신각순양조사생생수 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9C-30 민간 術數類-相書 PC9C-30 太乙局 태을국 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC9C-4 민간 術數類-相書 PC9C-4 오행졈방 오행점방 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10B-10 민간 藝術類-書畵 PC10B-10 花題要覽集 화제요람집 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10B-15 민간 藝術類-書畵 PC10B-15 舍本取影探境集 사본취영탐경집 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-114 민간 藝術類-書藝 PC10C-114 筆譜 필보 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-116 민간 藝術類-書藝 PC10C-116 大唐三藏聖敎序字抄 대당삼장성교서자초 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-121 민간 藝術類-書藝 PC10C-121 [無題] [무제] 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-125 민간 藝術類-書藝 PC10C-125 東海翁草格 동해옹초격 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-134 민간 藝術類-書藝 PC10C-134 歸去來辭 귀거래사 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-138 민간 藝術類-書藝 PC10C-138 遺敎經 유교경 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-143 민간 藝術類-書藝 PC10C-143 艸訣百韻 초결백운 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-166 민간 藝術類-書藝 PC10C-166 金生筆帖 김생필첩 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-19 민간 藝術類-書藝 PC10C-19 松湖遺筆 송호유필 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-190 민간 藝術類-書藝 PC10C-190 東坡書 동파서 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-39A 민간 藝術類-書藝 PC10C-39A 蘭亭記 난정기 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-39B 민간 藝術類-書藝 PC10C-39B 蘭亭記 난정기 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-39D 민간 藝術類-書藝 PC10C-39D 蘭亭記 난정기 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-39E 민간 藝術類-書藝 PC10C-39E 蘭亭記 난정기 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-47 민간 藝術類-書藝 PC10C-47 家藏寶墨 가장보묵 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-56 민간 藝術類-書藝 PC10C-56 羲之筆陣圖 희지필진도 1 - 복본 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-59 민간 藝術類-書藝 PC10C-59 毫聖遺跡 호성유적 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-62 민간 藝術類-書藝 PC10C-62 丁黃契帖 정황계첩 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10C-64 민간 藝術類-書藝 PC10C-64 丁茶山賞心樂事帖 정다산상심락사첩 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
New.png 민간 藝術類-雜技術 PC10G-9 象戱誌 상희지 1 귀중본 - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC10G-15 민간 藝術類-雜技術 PC10G-15 朝鮮의 弓術 조선의 궁술 1 - 1929년 영인본 NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC13-3A 민간 譯學類 PC13-3A 重刊老乞大諺解 중간노걸대언해 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC13-7 민간 譯學類 PC13-7 綺閣閒筆 기각간필 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC14B-16A 민간 雜家類-雜考·雜說 PC14B-16A 浮休子談論 부휴자담론 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC14C-4 민간 雜家類-雜纂 PC14C-4 雜抄 잡초 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC15-2 민간 類書類 PC15-2 故事撮要 고사촬요 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC15-2A 민간 類書類 PC15-2A 故事撮要 고사촬요 2 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC15-6 민간 類書類 PC15-6 書林翠綠 서림취록 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC19-2 민간 其他宗敎類 PC19-2 죠군령젹지 조군영적지 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC19-3 민간 其他宗敎類 PC19-3 竈君靈蹟誌 조군영적지 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
PC19-3A 민간 其他宗敎類 PC19-3A 竈君靈蹟誌 조군영적지 1 - - NoTxt.png Img0.png NoInfo.png
Rewind.png

한국본 子部 목록 <終>